انواع ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در ترکیه اندکی متفاوت از ایران است. در ترکیه انواعی از شرکت وجود دارند که تابع قانون تجارت این کشور نبوده و فاقد شخصییت حقوقی اند که این نوع از شرکت ها اساسا موضوع این نوشتار نیستند. ولی انواع شرکت هایی که تابع قانون تجارت ترکیه اند کم و بیش همانند انواع آن در ایران می باشند. بنظر میرسد که شرکت نسبی به عنوان نوعی شرکت ، مخصوص ایران است زیرا در ترکیه نیز همانند کشورهای اروپایی این نوع شرکت وجود ندارد. از آنجا که معمولا 90 درصد شرکت هایی که ایرانیان در ترکیه تاسیس می نمایند شرکت هایی با مسئولیت محدود می باشند لذا در اینجا بدون شرح جزییات ، فقط اشاره ای اجمالی به ویژگی های انواع رایج شرکت ها می نماییم.

شرکت با مسئولیت محدود          شرکت هایی با قوانین خاص          شرکت مختلط          شرکت های سهامی عام

شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت می تواند حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ سهامدار از افراد حقیقی یا نهادهای حقوقی داشته باشد و سهم هر سهامدار بر اساس سرمایه ی ثبت و پرداخت شده تعیین می گردد.

سهامداران می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشندومسئولیت سهامداران اصولا محدود به میزان سرمایه آن هاست.با این وجود سهامداران یک شرکت مسئولیت محدود برای دیون مالیاتی شرکت ،اگر در نتیجه قصور بوده و اداره مالیات نتواند مالیات معوقه را از دارایی های شرکت تامین نماید ،پاسخگو هستند.هر سهام دار برای مالیات های پرداخت نشده ، به نسبت سرمایه اش در شرکت مسئول است حداقل سرمایه ی ۱۰٫۰۰۰ لیره الزامی است و ارزش اسمی هر اسم نمیتواند کم تر از۲۵ لیر باشد.

شرکت هایی با قوانین خاص

بانک ها، موسسات مالی خصوصی، موسسات بیمه، شرکت های لیزینگی، شرکت های تنزیلی (خریدار اوراق قرضه)، شرکت های مالک (شرکتی که سایر شرکت ها را تحت کنترل دارد)، شرکت هایی که فعالیت های تبادل ارزی خارجی را انجام می دهند، شرکت هایی که به خزانه ی اجتماعی مربوط باشند، شرکت های عمومی در ارتباط با قوانین بازار سرمایه ، و شرکت هایی که بنیان گذار و متصدی مناطق آزاد هستند همچنان به مجوز وزارت تجارت و بازرگانی نیاز دارند.

شرکت مختلط

این شرکت به منظور انجام سرمایه گذاری تجاری تحت یک عنوان تجاری تاسیس می گردد. در حالیکه مسئولیت برخی از سهامداران به میزان سرمایه ای که سهامدار پرداخته و ثبت شده است محدود می گردد ، برای بعضی دیگر از سهامداران (شریک ضامن) هیچ محدودیت مسئولیتی وجود ندارد. سهامداران این شرکت صرفاً باید نهادهای حقوقی باشند و هیچ حداقل سرمایه ای تعیین نشده است. حقوق و وظایف سهامداران در اساسنامه مشخص می گردد.

شرکت های سهامی عام

سهامی سرمایه ی این شرکت مشارکتی است و هر سهام دار به میزان سرمایه ی تعیین و پرداخت شده صاحب حق است. حداقل ۵ سهامدار (اشخاص حقیقی یا حقوقی) و حداقل سرمایه ی ۵۰٫۰۰۰ لیره ترک الزامی می باشد. نهادهای الزامی این نوع شرکت شامل مجمع عمومی، هیئات مدیره و شورای نظارت و سرپرستی می باشد.

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه در مدت زمان 7 تا 10 روز کاری زمان می بردو به حضور مدیر عامل و سهامداران شرکت در ترکیه نیاز است(لازم به ذکر است که مشاوران بین الملل پارس تاکان می تواند با گرفتن وکالت از کارفرما مراحل ثبت را بدون حضور ایشان انجام دهد) .یکی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه این است که صد در صد سهام به نام فرد ایرانی می باشد ازالزامات ثبت شرکت در ترکیه اجاره دفتر کار و استخدام مشاور مالی می باشد.که شرکت مشاوران بین الملل پارس تاکان شما را در این مراحل کار یاری می نماید.متقاضی می تواند در ترکیه حساب بانکی باز کند و برای جابه جایی پول خود مشکلی ندارد.با ثبت شرکت در ترکیه متقاضی می تواند کد بازرگانی و کد مالیاتی نیز داشته باشد. ادامه مطلب